Debatt: En hat-fabrik som inte har några landsgränser.

Det sista vi politiker ska göra är att driva en politik som medvetet ställer grupper emot varandra. Dessutom har vi alla ett ansvar för att försvara vår demokrati och dess värden om fria val, yttrandefrihet och inkludering.

Hatet och hotet växer och mönstret blir allt tydligare, det är från de högerextrema som hatet är som störst. Det utbredda hatet som tyvärr allt fler bidrar till är inte bara ett problem i sig. Det är just det hatet som bidrar till att en mindre grupp inte bara anser sig ha stöd för sin uppfattning, utan även för att begå brott. Stormningen av de demokratiska institutionerna i Brasilien är bara ett sådant exempel.

När 3 000 demonstranter väljer att storma de demokratiska institutionerna i Brasilien kan det inte ses som något annat än ett stort hot mot demokratin. En händelse som såklart ska fördömas i allra högsta grad och därför initierade vi socialdemokrater en debatt om detta på onsdagen i Europaparlamentet. Det som oroar mig mest är att det här inte är en unik händelse.

Läs hela debattartikeln här

facebook Twitter Email