Debatt: En hat-fabrik som inte har några landsgränser.

Det sista vi politiker ska göra är att driva en politik som medvetet ställer grupper emot varandra. Dessutom har vi alla ett ansvar för att försvara vår demokrati och dess värden om fria val, yttrandefrihet och inkludering.

Hatet och hotet växer och mönstret blir allt tydligare, det är från de högerextrema som hatet är som störst. Det utbredda hatet som tyvärr allt fler bidrar till är inte bara ett problem i sig. Det är just det hatet som bidrar till att en mindre grupp inte bara anser sig ha stöd för sin…

Läs mer
facebook Twitter Email