Om Carina

Carina Ohlsson är vårt nyaste tillskott i Europaparlamentet sedan hösten 2022.  Däremot är Carina inte ny inom politiken, hon har haft många uppdrag inom politiken under många år på flera olika nivåer: lokalt som kommunfullmäktiges ordförande men framförallt nationellt som riksdagsledamot sedan 1998. Det gör att Carina har med sig en bred politisk portfölj in i EU-parlamentet med utskottserfarenhet från bl.a. socialförsäkringsutskottet, miljö- och jordbruksutskottet och EU-nämnden.

Den politiska fråga som under lång tid genomsyrat allt hennes politiska arbete är jämställdhet, vilket också är en fråga som ligger henne varmt om hjärtat. Det är ett engagemang som också synts i hennes uppdrag utanför riksdagsjobbet, bland annat som ordförande för Sveriges kvinnorganisationer under 12 år och förbundsordförande för S-kvinnor under 8 års tid.

I EU-parlamentet sitter Carina i jämställdhetsutskottet (FEMM), arbetsmarknadsutskottet (EMPL), utrikesutskottet (AFET), utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter (LIBE) samt kommitéen för hanterandet av pandemin covid (COVI).

I Europaparlamentet har Carina följande uppdrag:

  • Ledamot i jämställdhetsutskottet (FEMM)
  • Suppleant i arbetsmarknadsutskottet (EMPL)
  • Suppleant i utrikestskottet (AFET)
  • Ledamot i kommitéen för hanterandet av pandemin covid (COVI)
  • Suppleant i utskottet för medborgeliga fri- och rättigheter (LIBE)

Kort om Carina:

  • Född: 1957
  • Bor: Lidköping, Skaraborg
  • Familj: Sambo, barn och barnbarn
  • Yrkesbakgrund: Högstadielärare
facebook Twitter Email