Politik och vision

För ett jämställt Europa- Mänskliga rättigheter är också kvinnors rättigheter

Runtom i världen ser vi hur kvinnor får sämre förutsättningar just för att de är kvinnor. Det kan handla om att möjligheten att få gå i skolan, att få arbeta, att få bära vilka kläder du vill men också friheten av att slippa traksserier, övergrepp och våld som endast är grundat på att du är kvinna. Men även på de platser där du får allt det där, du får förutsättningarna att styra över ditt eget liv så finns det fortfarande andra förvätningar på dig som kvinna. Att arbeta för att kvinnor och män ska ha lika förutsättningar och rättigheter är min röda tråd i allt mitt politiska arbete. Vi alla tjänar på ett jämställt samhälle!

En av tre kvinnor i Europa saknar egen inkomst. Det är fakta som behöver lite tid att sjunka in, 1 av 3 kvinnor saknar möjligheten att bestämma över sitt eget liv. Jag minns när jag träffade några tyska parlamentariker och hur imponerade de blev över Sveriges höga sysselsättningsgrad och inte helt oväntat kom frågan ”hur har det lyckats bli så?”. Varpå jag svarade ”Det har inte bara blivit så, det är politiska reformer som också medhavt ett stort motstånd.” Därefter räknade jag upp särbeskattning, barnomsorg, äldreomsorg och föräldraförsäkring. Exempel som bidragit till att stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden.

Men även Sverige har en lång väg att vandra. Möjligheterna för trygga anställningar och att kombinera arbete och familj skiljer sig mycket åt mellan yrkesgrupper. LO presenterade nyligen i sin jämställdhetsrapport att 6 av 10 kvinnor inom LO-yrken saknar fast anställning på heltid och skillnaden i flexibilitet och inflytande över sina arbetstider är stor mellan kvinnor inom tjänstesektorn och bland arbetar-kvinnor.

En egen inkomst skapar trygghet och frihet, men den mest basala tryggheten skapas först när våldet upphör. 2021 anmäldes i Sverige 38 300 misshandelsbrott och 8 600 våldtäkter mot kvinnor eller flickor. Det är mer än en våldtäkt i timmen, dygnet runt, året om. Trots det är mörkertalet stort, omkring 80 procent av våldet mot kvinnor tros aldrig nå en polisanmälan.

Att vara den obekväma i rummet har jag vant mig vid, att ständigt vara den som ryter ifrån och ifrågasätter, det är tufft men det ger effekt.  Jag är inte här för att behaga, utan för att göra det som är viktigt. Tillsammans kan vi lyfta upp jämställdhet på den politiska dagordningen.

facebook Twitter Email